Vrijednosti 006

Pontus Pharma

Težimo ka tome da omogućimo pristup inovativnoj zdravstvenoj nezi svima!

Pontus Pharma d.o.o. nova je hrvatska farmaceutska kompanija. Osnivač i direktor je Igor Haralović, stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u vođenju ljudi i razvoju poslovanja u farmaceutskoj industriji.

Kompanija Pontus Pharma uz centralu u Hrvatskoj ima četiri ćerke firme u regionu (Bosna i Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, Kosovo), kao i mogućnost poslovanja u svih sedam zemalja jugoistočne Europe.

Vrijednosti 003

Ekskluzivni distributer

Pontus Pharma je ekskluzivni distributer proizvoda farmaceutskih kompanija koje nisu prisutne na određenim tržištima. Uz distribuciju, Pontus Pharma ima i svoj sopstveni portfolio proizvoda s fokusom na područja gastroenterologije, dermatologije, oftalmologije i bolničkih lekova. U svom poslovanju, Pontus Pharma se obraća pacijentima, lekarima, apotekama i partnerima.

Visok nivo stručnosti, predanosti, motivacije, kao i inovativan pogled na poslovanje, garancija su rasta i razvoja Pontus Pharme, kako geografski, tako i rasta portfolia, kao i broja visokomotivisanih i ambicioznih zaposlenih.

Misija i vizija Pontus Pharme

MISIJA
Pružiti visokokvalitetne farmaceutske i druge proizvode koji efikasno deluju na očuvanje zdravlja krajnjih korisnika i učiniti ih dostupnim svima kojima su potrebni na tržištima jugoistočne Evrope.
Želimo da premostimo jaz u standardima zdravstvene zaštite u jugoistočnoj Evropi u odnosu na razvijena tržišta i da postanemo pouzdan partner farmaceutskim kompanijama, apotekama, veledrogerijama, zdravstvenim radnicima i pacijentima.

VIZIJA
Postati cenjen akter u farmaceutskoj industriji u jugoistočnoj Evropi i poželjan partner u industriji razvoja i proizvodnje lekova na tržištima jugoistočne Evrope.
Raditi na razvoju i proizvodnji sopstvenih proizvoda dodate vrednosti za plasman na svetska tržišta.

Tim Pontus Pharme

Tim Pontus Pharme čine visokomotivisani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u industriji.

Vaši smo partneri i prvi kontakt u zajedničkoj misiji pružanja odgovarajuće, pravovremene i kvalitetne nege za zdravlje svakog pojedinca. Iako trenutno mali, naš je tim efikasan i stoji vam na raspolaganju 24/7.

Naši ključni ljudi:

Pontus tim logo

Igor Haralović, osnivač i predsednik uprave

Igor Haralović je dvadesetogodišnje iskustvo gradio na upravljačkim pozicijama u dvema vodećim kompanijama na tržištu (Pliva d.o.o., Sandoz d.o.o.).

Kontakt: igor.haralovic@pontus-pharma.com

Pontus tim logo

Igor Stančević, finansijski direktor

Igor Stančević je iskusni stručnjak iz oblasti finansija, koji je posle obrazovanja u SAD, iskustvo sticao u SAD i širom Evrope.

Kontakt: igor.stancevic@pontus-pharma.com

Odgovorno poslovanje Pontus Pharme

Svesni smo kako uspeh našeg poslovanja ne zavisi isključivo od razumevanja potreba tržišta, nego i od načina na koji poslujemo i delujemo u zajednici. Zbog toga se naše poslovanje zasniva na najvišem nivou etike i integriteta.

Prirodne resurse koristimo uz minimalni uticaj na okolinu, stalno razmišljajući o načinima poslovanja koji će na sve koji su uključeni u posao imati pozitivan efekat.