Itopridklorid

Itonorm 50 mg filmom obložene tablete

Sažetak opisa svojstava lijeka
Uputa o lijeku

Pošaljite upit

Ime i prezime