Financira eu nextgenerationeu

Nadogradnja Pontus B2B radi inteligentnije i zelenije komercijalizacije

Prijavitelj: Pontus Pharma d.o.o.

Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02.0296

Naziv projekta: Nadogradnja Pontus B2B radi inteligentnije i zelenije komercijalizacije

Naziv poziva: Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ukupna vrijednost projekta: 179.933,76 €

Potpore male vrijednosti - de minimis: 123.077,16 €

Rok za provedbu: 18 mjeseci, odnosno od 1.10.2022. do 1.4.2024. godine