Bifidobacterium sojevi kao deo mikrobiote

MR SCI. DR MAJA JOVIČIĆ, GASTROENTEROHEPATOLOG, EUROMEDIK BEOGRAD Šta su probiotici? Probiotici su živi…...

Glavni sastojci

Butirati

DOC. DR SCI. MED. DRAGANA MIJAČ Brojna naučna istraživanja ukazuju da crevna mikrobiota ima važnu ulogu u regulaciji…...

Glavni sastojci

Značaj butirata u prevenciji i lečenju bolesti

DR ANĐA MOSUROVIĆ MILOVANOVIĆ, SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE – GASTROENTEROLOG, KRAGULJEVAC, KLINIČKI CENTAR…...

Glavni sastojci