Vrijednosti 006

Pontus Pharma

Prizadevamo si omogočiti dostop do inovativne zdravstvene oskrbe za vse.

Pontus Pharma d.o.o. je novo hrvaško farmacevtsko podjetje. Ustanovitelj in direktor je Igor Haralović, strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju ljudi in razvoju poslovanja v farmacevtski industriji.

Podjetje Pontus Pharma ima poleg sedeža na Hrvaškem štiri podružnice v regiji (Bosna in Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, Kosovo) in možnost poslovanja v vseh sedmih državah jugovzhodne Evrope.

Vrijednosti 003

Kakovostni farmacevtski in drugi izdelki, ki učinkovito pripomorejo k varovanju zdravja

Pontus Pharma je ekskluzivni distributer izdelkov farmacevtskih družb, ki na določenih območjih niso prisotne. Pontus Pharma ima poleg distribucije tudi lasten portfelj izdelkov s poudarkom na področjih gastroenterologije, dermatologije, oftalmologije in bolnišničnih zdravil. Pontus Pharma pri svojem delovanju nagovarja bolnike, zdravnike, farmacevte in partnerje.

Visoka raven strokovnega znanja, predanosti, motivacije in inovativnega pogleda na poslovanje so zagotovilo rasti in razvoja Pontus Pharme – tako geografske kot portfeljske – ter števila visoko motiviranih zaposlenih.

Poslanstvo in vizija Pontus Pharme

MISIJA
Zagotavljati kakovostne farmacevtske in druge izdelke, ki učinkovito varujejo zdravje končnih uporabnikov, in omogočiti dostop do njih za vse na trgih jugovzhodne Evrope, ki jih potrebujejo. Želimo premostiti vrzel v standardih zdravstvene zaščite v jugovzhodni Evropi v primerjavi z razvitimi trgi in želimo, da nas kot zanesljivega partnerja vidijo tako farmacevtske družbe, lekarne, veledrogerije in zdravstveni delavci kot tudi bolniki.

VIZIJA
Postati cenjen deležnik v farmacevtski industriji jugovzhodne Evrope in zaželen partner za industrijo razvoja in proizvodnje zdravil na trgih jugovzhodne Evrope. Delati na razvoju in proizvodnji lastnih izdelkov z dodano vrednostjo za uvedbo na svetovne trge.

Ekipa Pontus Pharme

Ekipo Pontus Pharme sestavljajo visoko motivirani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami v industriji.

Smo vaši partnerji in prvi stik v skupnem poslanstvu zagotavljanja ustrezne, pravočasne in kakovostne oskrbe za zdravje vsakega posameznika. Čeprav je trenutno majhna, je naša ekipa učinkovita in dosegljiva kadar koli.

Naši ključni ljudje:

Pontus tim logo

Igor Haralović, ustanovitelj in predsednik uprave

Igor Haralović je dvajset let izkušenj zgradil na vodstvenih položajih v dveh vodilnih podjetjih na trgu (Pliva d.o.o., Sandoz d.o.o.).

Kontakt: igor.haralovic@pontus-pharma.com

Pontus tim logo

Igor Stančević, finančni direktor

Igor Stančević je izkušen strokovnjak na področju financ, ki je po izobraževanju v ZDA izkušnje pridobival v ZDA in po vsej Evropi.

Kontakt: igor.stancevic@pontus-pharma.com

Odgovorno poslovanje Pontus Pharme

Zavedamo se, da uspeh našega poslovanja ni odvisen le od razumevanja potreb trga, ampak tudi od načina poslovanja in delovanja v skupnosti.
Zato naše poslovanje temelji na najvišji ravni etike in integritete.

Naravne vire izkoriščamo z najmanjšim vplivom na okolje, ob nenehnih razmislekih o načinih poslovanja, ki bodo pozitivno vplivali na vse vpletene deležnike.