• Group bg
  Kakovostni farmacevtski in drugi izdelki, ki učinkovito pripomorejo k varovanju zdravja
  Poslanstvo Pontus Pharme je zagotoviti visokokakovostne farmacevtske in druge izdelke ter omogočiti dostop do njih za vse, ki jih potrebujejo.
  IZVEDI VEČ!
 • Group bg
  Prizadevamo si omogočiti dostop do inovativne zdravstvene oskrbe za vse.
  Pontus Pharma je ekskluzivni distributer izdelkov farmacevtskih družb, ki na določenih območjih niso prisotne.
  IZVEDI VEČ!
 • Group bg
  Vrhunska kakovost in integriteta sta del naše DNK.
  Želimo premostiti vrzel v standardih zdravstvene zaščite v jugovzhodni Evropi v primerjavi z razvitimi trgi.
  IZVEDI VEČ!

Naše vrijednosti