Kako prepoznati divertikulozu creva?

Dr Ana Kalaba,
Gastroenterolog, KBC Zvezdara

Divertikuloza je bolest kod koje dolazi do formiranja malih kesica (divertikula), koji se uglavnom formiraju na slabim mestima u zidu debelog creva.

Divertikuloza je češća kod starijih osoba, javlja se kod oko polovine ljudi između 60. i 80. godine života. Podjednako se javlja kod muškaraca i žena. Još uvek nije do kraja razjašnjen mehanizam nastanka ove bolesti. Dijeta sa malo vlakana može biti jedan od činilaca koji učestvuje u razvoju bolesti. Drugi uzrok može biti abnormalna kontrakcija i spazam mišića u zidu debelog creva. Gojaznost, nedostatak vežbanja i neki lekovi su takođe povezani sa divertikulozom. U razvijenim zemljama jedna je od najčešćih bolesti debelog creva. Do 40. godine života se javlja retko, dok posle učestalost raste. Kod 20% pacijenata razviju se komplikacije,1-2% zahteva hospitalizaciju, 0,5% hirurško lečenje. Postoje pravi divertikulumi koji su urođeni i javljaju se veoma retko, kao i pseudodivertikulumi koji se javljaju češće. U 96% slučajeva javljaju se u sigmi.

Simptomi:

Većina ljudi koji imaju divertikulozu nemaju nikakve simptome. Kada divertikuloza izaziva simptome, naziva se divertikularna bolest. Simptomi mogu uključivati zatvor, grčeve, nadimanje i bezbolno krvarenje iz rektuma. Laboratorijski nalazi su uredni. Divertikularna bolest takođe uključuje divertikulitis.

Divertikulitis se javlja kada se divertikule upale ili inficiraju. Simptomi uključuju bol u stomaku (obično na levoj strani), groznicu, mučninu, povraćanje, grčeve i zatvor.

Moguće komplikacije uključuju

  • apsces
  • strikturu (suženje dela debelog creva).
  • perforaciju
  • peritonitis (zapaljenje abdomena koje se može javiti posle perforacija)
  • fistula (nenormalna veza između debelog creva i bešike, tankog creva, vagine ili kože)

Dijagnoza

Pošto obično bolest bude asimptomatska, kod ovakvih slučajeva bolest se otkrije putem pregleda debelog creva (kolonoskopija). Divertikuloza se takođe može dijagnostikovati i pregledom debelog creva sa barijumom (rendgenski snimak). Divertikulitis se obično dijagnostikuje kompjuterskom tomografijom abdomena, jer kolonoskopija kao zlatni standard u tom trenutku nije moguća zbog opasnosti od perforacije.

Prevencija

Konzumiranje hrane bogate vlaknima može pomoći u sprečavanju zatvora i može smanjiti rizik od razvoja divertikuloze. Hrana bogata vlaknima uključuje cela zrna i sveže voće i povrće.

Dugi niz godina, lekari su preporučivali pacijentima sa divertikulozom i divertikularnom bolešću da izbegavaju da jedu orašaste plodove, kokice i semenke. Smatralo se da konzumiranje ove hrane izaziva simptome i dovodi do divertikulitisa. Međutim, studija objavljena u izdanju JAMA-e od 27. avgusta 2008. pokazala je da to nije slučaj. Studija je pokazala da konzumiranje orašastih plodova, kukuruza i kokica ne povećava rizik od divertikulitisa ili divertikularnog krvarenja.

Lečenje

Cilj lečenja divertikuloze je prevencija i upravljanje simptomima. Povećanje unosa hrane bogate vlaknima može pomoći. Vaš lekar može takođe preporučiti lekove ili probiotike, koji su „dobre bakterije“ koje se inače nalaze u zdravom crevu.

Mnogi slučajevi blagog divertikulitisa se leče kod kuće antibioticima i uz nekoliko dana tečne dijete. Ako su vaši simptomi teški ili imate komplikaciju, možda ćete morati da se lečite u bolnici. Lečenje u bolnici može uključivati intravenske antibiotike, mirovanje creva (bez jela i pića) ili operaciju.

Operacija takođe može biti opcija ako imate divertikularno krvarenje koje ne prestaje samo ili ponavljajuće epizode ​​divertikulitisa.

Smatra se da je divertikuloza debelog creva, opisana u do 50% populacije starije od 60 godina. Vrlo retko je lokalizovana u slepom crevu. Divertikule kod ljudi su opisane kao multifokalne hernije submukoze i sluzokože kroz mišićne slojeve debelog creva. Većina dokaza ukazuje na to da dijeta sa malo vlakana, zajedno sa strukturom i pokretljivošću debelog creva, je uključena u patogenezu. Kao takva, preporučuje se ishrana sa visokim sadržajem vlakana da bi se smanjila mogućnost formiranja divertikula i pokazalo se da na taj način dolazi do poboljšanja simptoma.

Terapija koja je dala zaista impresivne rezultate se ogleda u davanju na prvom mestu probiotika, zatim se jako efikasnim pokazalo davanje buterne kiseline.

U Švedskoj je sprovedena studija u kojoj je učestvovalo 742 učesnika (54,6% žena) 130 (17,5%) imalo je divertikulozu. Starost je bila najjači prediktor divertikuloze (P<.001), a divertikuloza je bila retka kod učesnika mlađih od 40 godina (0,7%). Svi učesnici sa divertikulozom imali su zahvaćenost sigmoidanog kolona. Učesnici sa divertikulozom su češće prijavljivali tvrdu stolicu (odnos šanse [OR], 1,88; 95% CI, 1,20–2,96), hitnost (OR, 1,64; 95% CI, 1,02–2,63), izlučivanje sluzi (OR, 2,26; 95% CI, 1,08–4,72), i učestalost stolice (OR, 2,02; 95% CI, 1,11–3,65). Divertikuloza je bila povezana sa bolom u stomaku (OR, 2,10; 95% CI, 1,01–4,36; P=.047) i IBS-dijarejom (OR, 9,55; 95% CI, 1,08–84,08; P=,04) kod učesnika starijih od 60 godina. Prisustvo anksioznosti i depresije bili su slični kod učesnika sa i bez divertikuloze.

Poruka za poneti:

Ukoliko primetite bilo kakve simptome vezane za vaš digestivni trakt, obratite se Vašem gastroenterologu.

Reference

  1. Järbrink-Sehgal, M. E., Rassam, L., Jasim, A., Walker, M. M., Talley, N. J., Agréus, L., … Schmidt, P. T. (2019). Diverticulosis, Symptoms and Colonic Inflammation. The American Journal of Gastroenterology, 114(3), 500–510.doi:10.14309/ajg.0000000000000113
  2. Heaton, K. W. (1985). Diet and diverticulosis--new leads. Gut, 26(6), 541–543.doi:10.1136/gut.26.6.541
  3. Hoffmann, R. M., & Kruis, W. (2005). Divertikulose und Divertikulitis. Der Internist, 46(6), 671–684.doi:10.1007/s00108-005-1403-z
  4. Chung, W. S. F., Walker, A. W., Louis, P., Parkhill, J., Vermeiren, J., Bosscher, D. et al. (2016) Modulation of the human gut microbiota by dietary fibres occurs at the species level. BMC Biol 14: 3.
  5. Järbrink-Sehgal, M. E., Andreasson, A., Talley, N. J., Agréus, L., Song, J.-Y., & Schmidt, P. T. (2016). Symptomatic Diverticulosis Is Characterized By Loose Stools. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 14(12), 1763–1770.e1.doi:10.1016/j.cgh.2016.06.014